Stolt partner till Malmö Redhawks

Samhällsengagemang

HÄLSOSAM UNGDOM  

Hälsosam Ungdom är en satsning, tillsammans med Skolidrottsförbundet Skåne och Malmö Redhawks, på barn & ungdomar med målet att öka deras fysiska aktivitet. Vi arbetar med att sänka trösklar och att göra idrotten mer tillgänglig och öppen för alla. Under säsongens gång besöker vi kontinuerligt skolor i Malmö och stadens närområde, där vi fokuserar på den fysiska aktiviteten. 

Läs mer på https://www.malmoredhawks.com/meranhockey/halsosam-ungdom

 

NATTVANDRARNA

Syftet med nattvandring är att det ska finnas vuxna förebilder, medmänskligt stöd och social trygghet bland unga människor när de rör sig ute på kvällar och nätter. Vi vill bli fler nattvandrare, och vi vill kunna förse alla med medlemsbidrag och material som behövs när man är ute och vandrar, exempelvis jackor.
Genom att arbeta tillsammans med en erfaren och insatt medlemstjänst kan vi koncentrera oss på det vi brinner för, och säkerställa vår handlingskraft i samarbete med de stödmedlemmar vi har bakom oss tack vare medlemstjänsten.

Läs mer på https://nattvandrarna.se/

 

AKTIV SKOLA

Stiftelsen Aktiv Skola arbetar med socialt entreprenörskap. Vi brinner för de frågor vi driver och vi vill bidra så mycket vi kan för att skapa en bättre skola i Sverige. Vi har valt att fokusera på områdena droger, grooming, hälsa, miljö och mobbning. Vill man skapa en bättre skola går det inte att bortse från dessa områden som är ofrånkomligt förenade med kunskapsinhämtning och elevernas möjligheter till en positiv utveckling. Tyvärr kommer dessa frågor ofta i skymundan på grund av ekonomiska prioriteringar, och därför har vi valt att kostnadsfritt erbjuda nedladdningsbart utbildningsmaterial till Sveriges alla skolor. Vi skickar dessutom ut tryckt material som till exempel Föräldrahandboken och handbok om grooming kostnadsfritt till utvalda målgrupper och årskurser.

Läs mer på https://aktivskola.org/