Stolt partner till Malmö Redhawks

EU-regler för märkning av däck

Ny EU-däckmärkning träder i kraft den 1 maj 2021 En ny däckmärkning ska göra det enklare att jämföra däckens bränsleekonomi, ljudnivå etc. Fr.o.m. den 1 maj 2021 träder en ny EU-reglerad däckmärkning i kraft, vilket innebär ett antal förändringar jämfört med nuvarande märkning. De viktigaste förändringarna du måste vara medveten om är: • Bulleregenskaper ändras från ljudvågor och specificeras istället som A, B och C, där A är tystast. • QR-kod som länkar till European Product Database (EPREL), där däckklassificering och teknisk information kan tillgås. • Vinteregenskaper på snö och is måste visas när det är relevant (snöflinga och fjällsymbol). • Den nya skalan för klassningen av bränsleeffektivitet och våtgrepp går mellan A-E. • Under en period kommer det finnas däck till försäljning som har den nya skalan A-E och andra däck som har kvar skalan A-G. All däckinformation i vår webbshop har konverterats till de nya EU-värdena så att du tryggt kan jämföra däck, från både före och efter den 1 maj 2021.

Bränsleeffektivitet

5 klasser från E (minst effektiv) till A (mest effektiv).
Effekten varierar mellan fordon och körförhållanden men skillnaden
mellan ett E och ett A däck kan för en hel uppsättning däck minska
bränsleförbrukningen med så mycket som 7,5%* för personbilar och
ännu mer för lastbilar.

Väggrepp på våta vägar

5 klasser från E (minst effektiv) till A (bäst).
Effekten varierar mellan fordon och körförhållanden men vid en
maximal inbromsning kan skillnaden mellan en uppsättning av E och
en uppsättning A däck vara upp till 30% kortare bromssträcka (t.ex.
kan det för en vanlig personbil vara upp till 18 meter kortare bromssträcka)*.

Däckets yttre ljudnivå

Förutom att ange ljudnivån i decibel (dB) anger även ett diagram
däckbuller utanför kupén:
Över den framtida europeiska gränsen (C)*.
Mellan den framtida europeiska gränsen och 3 dB lägre (B)*.
Mer än 3 dB lägre än den framtida europeiska gränsen (A)*.
Däckets externa ljudnivå har inget samband med den invändiga ljudnivån
i bilen.

Skyldigheter för däckåterförsäljare

Från den 1 November 2012 måste alla återförsäljare uppfylla följande riktlinjer:

Alla däck för personbilar och varubilar som producerats efter den 30 juni 2012 måste bära den nya etiketten från tillverkaren eller en kopia i omedelbar närhet av däcket, väl synlig för konsumenten. Återförsäljare måste upplysa köparen om etikettvärdena innan försäljningen. Etikettvärden måste även finnas på däckets tekniska försäljningsmaterial såsom reklammaterial och
prislistor.

Bränsleeffektivitet, väggrepp på våta vägar och däckets yttre ljudnivå skall lämnas till konsumenten på, eller tillsammans med, fakturan/kvittot.

*Avser testförhållandena som anges i EU: s förordning 1222/2009 och i enlighet med Europaparlamentets arbetsdokument SEC(2008)2860.