Stolt partner till Malmö Redhawks

Dataskyddspolicy

Dataansvarig NDI Group A/S
Merkurvej 7
6650 Brørup
Cvr. Nr. 81203113

Med tillhörande dotterbolag.
Enligt bilaga 1
Dataansvarigs
Kontaktupplysningar
Direktionen I NDI Group A/S
Dataansvarig represantant Ekonomidirektören I NDI Group A/S
Dataskyddsrådgivare Andersen & Partner
   
Avdelning NDI Sweden AB
Dataansvarig Country Manager: Lars-Henrik Forss, mob. 0705423221, Epost: lhf@ndi-se.com
Representant Försäljningschef: Peter Liljedahl, mob. 0736205930, Epost: plil@ndi-se.com
Ändamål 1. Serva kunder och relevanta intressegrupper.
Kategorier Information behandlas om
1. Kunder och relevanta intressegrupper.
Information som behandlas Information behandlas som krävs för att-
1. Uppfylla alla skyldigheter som har ingåtts med kunder och relevanta intressegrupper.
Behandling av information Behandling av data sker i överensstämmelse med den gällande lagstiftningen samt interna riktlinjer.
Mottagare av information Följande tar emot information elektroniskt
1. Kunder.
2. Relevanta interessegrupper
3. Koncernförbundna företag
4. Tjänsteleverantörer
Förvaring Uppgifterna lagras fysiskt i låsta skåp, i ERP-system, i mailsystemet, på server (webshop, Glesys).
Radering Data raderas generellt senast efter 5 år.
Framställt 20180514
Godkänt
reviderat