Stolt partner till Malmö Redhawks

JU FLER DUBBAR DESTO BÄTTRE DÄCK?

JU FLER DUBBAR DESTO BÄTTRE DÄCK?
Många lägger stor vikt vid antalet dubbar när vinterdäcken ska väljas, men är det bara positivt att använda däck som har rekordmånga dubbar?
https://www.superdekk.no/upload/flere%20pigger.jpg

FÖRDELAR MED FLER DUBBAR
Det är helt klart många som vill ha dubbdäck på vintern och det finns absolut goda skäl till detta.

1. MER KONTROLL PÅ HALKAN
Vinterdäck med dubbar har gång på gång visat sig vara bättre än dubbfria vinterdäck när det gäller vinterväg, alltså körförhållanden där hårdpackad, hal snö och spegelblank is är regel.  Däck med dubbar har ofta kortare bromssträcka än däck utan dubbar – speciellt när underlaget är halt. Det har också visat sig att däck med flera dubbar också ger tydliga spår av repor i is, utan att spåren överlappar varandra. Det finns tydliga tecken på att vinterdäck med fler dubbar kan vara ett tryggare val än vinterdäck med få dubbar. 

2. SÄKRARE VINTERVÄGAR
Dubbdäck är inte nödvändigtvis bara bra enbart för dig. Det har nämligen visat sig att däck med dubbar kan göra revor i ett halt underlag och därmed gör vägen säkrare för andra bilister samtidigt som väggreppet blir bättre. Det säger sig självt att ju fler dubbar ditt däck har desto mer skrapas ytan du kör på upp. Det kan vara mycket positivt i områden där det är halt.

3. MINDRE SLITAGE PÅ VÄGARNA
Även om dubbdäck fortfarande beskylls för att öka slitaget på vägarna så har nyare modeller gjort stora framsteg när det gäller vägslitage. Modern teknik har gjort det möjligt att tillverka lättare dubbar för vinterdäck. 1992 kunde dubbar väga 1,8 gram, medan vi i dag ser dubbar som väger så lite som 0,7 gram. Hårdmetallkärnan har också fått en mindre aggressiv utformning än tidigare. Det leder till att islagsenergin är lägre, vilket skapar mindre buller och mindre vägslitage.

4. INTE NÖDVÄNDIGTVIS MER LUFTBURNA PARTIKLAR
Vägmyndigheterna har länge diskuterat huruvida flera dubbar på dubbdäck leder till mer luftburna partiklar. Likaväl visar nyare tester att kopplingen mellan antal dubbar och mängden luftburna partiklar inte har någon betydelse. Det är vägslitaget som påverkar mängden luftburna partiklar och nu när nyare dubbdäck ger mindre vägslitage minskar också de luftburna partiklarna. Tester har faktisk visat att moderna däcktyper med fler dubbar sliter mindre på vägbanan än äldre modeller med färre dubbar.

5. MER HARMONISERADE REGLER I HELA NORDEN
Tidigare har Norge haft strängare regler än andra länder i Norden när det gäller dubbdäck. I dag har synsättet, efter hand, ändrats och man menar att alla trafikanter ska ha tillgång till den nyare typen av dubbdäck som finns som marknaden – och de får gärna ha fler dubbar. I dag finns önskemål om att reglerna för Norge ska likställas med de som gäller i Sverige och Finland. Det är inte positivt bara med tanke på tillgången till nyare däckmodeller, utan det gör det också enklare att köra i grannländerna med egen bil och det underlättar också för bilister från grannländerna att åka på norska vägar med godkända däck.
 
Ändå är det värt att veta att olika länder har olika regelverk när de gäller dubbdäck. Vissa länder har förbud mot dubbdäck under långa perioder och andra har faktiskt totalförbud. Tyskland är ett exempel på det, medan Schweiz och Österrike har förbud mot dubbdäck på motorvägar. Det är därför viktigt att alltid sätta sig in i andra länders regelverk om man ska köra där, särskilt på vintern då underlaget kan vara mer krävande.
https://www.superdekk.no/upload/glatt%20vei%20.jpg
NACKDELAR MED FLER DUBBAR
Även om däck med fler dubbar kan framstå som den allra bästa lösningen vid en första anblick så finns det också några nackdelar som det kan vara värt att komma ihåg när det gäller ett större antal dubbar på vinterdäck.

1. DUBBDÄCKSAVGIFT
I vissa länder, t.ex. Norge, förekommer dubbdäcksavgift, men den gäller inte enbart för dubbdäck med många dubbar så det är bra att vara medveten om att detta kan gälla för dubbdäck rent generellt. I Norge är dagsavgiften 35 kronor, månadsavgiften 450 kronor och säsongsavgiften 1 400 kronor. Avgiften gäller inte för hela Norge, men det är bra att tänka på för de som bor i, eller ska köra genom, Norges större samhällen. I Oslo, Stavanger, Bergen och Trondheim tas en avgift ut för dubbdäck.

2. KAN ÖKA VÅRDSLÖS KÖRNING
En konstant risk med att förbättra fortskaffningsmedlen är att vi till slut blir lite latare. Om vi känner oss trygga i överkant på att bilen eller däcken klarar att hålla sig på vägen utan problem, kan vi lätt invaggas i en falsk trygghet där vi inte är lika uppmärksamma. Med löften om att dubbdäck tryggar både dig och bilen på besvärliga vinterunderlag så är det lätt gjort att lita för mycket på däcken. Det är viktigt att man aldrig slutar att köra försiktigt trots att vi i dag har bättre och säkrare bilar och däck – och det är extra viktigt på besvärliga vinterunderlag.   

3. KAN LEDA TILL ÖKAD BELASTNING PÅ MILJÖN
Även om de nyare däckmodellerna med fler dubbar har visat att det inte ökar mängden luftburna partiklar och att de inte ger upphov till lika mycket slitage på vägarna som äldre modeller, så kommer man inte undan att dubbdäck ändå är mer skadliga för vägar och miljö än dubbfria däck. Om alla bilar i Sverige fick vinterdäck med dubbar skulle det nog inte vara särskilt bra för luftkvaliteten och våra vägar – inte nödvändigtvis för att vi nu ser en realitet där fler dubbar blir normen, utan för att dubbdäck generellt skadar vägarna mer än dubbfria vinterdäck.

4. LÄTT ATT GÅ I DUBBFÄLLAN
Om köparna fokuserar allt för mycket på antalet dubbar ett däck har glömmer man snabbt bort däckets helhet. Om du är på utkik efter nya dubbdäck till vintern bör du alltid titta på registreringsbeviset för att se vad som passar bäst för din biltyp. Det kan också vara en bra idé att tala med en däckåterförsäljare som är expert på området. Om antalet dubbar på ett däck sägs vara överlägset utan att ha några nackdelar så hamnar man snart i ett slags köpmani. Kom ihåg att tänka på mer än bara dubbar när du ska välja dubbdäck till ditt fordon!

5. SÄMRE KONTROLL PÅ LÖST VÄGLAG
Genom olika tester har man kommit fram till att dubbfria vinterdäck kan vara ett bättre val på underlag som präglas av slask och lös snö. Dubbfria däck har också lägre rullmotstånd, vilket gör dem mer behagliga att köra med och om underlaget inte kräver dubbar kan det vara bättre att välja sådana däck. Bromsegenskaperna på våt väg kan också vara bättre med dubbfria vinterdäck, jämfört med dubbdäck.

BE OM HJÄLP OM DU ÄR OSÄKER
Det finns inget facit på vilken däcktyp som är bäst. Det är bara genom att väga olika fördelar och nackdelar mot varandra samt genom att bedöma sin körvardag som man kan hitta den däcktyp som passar bäst. Om du tycker att det är svårt att välja nya däck rekommenderar vi att du kontaktar din lokala Superdäck-återförsäljare så att du får svar på eventuella frågor. Du kan också få råd om det bästa alternativet för dig och din bil.