Stolt partner till Malmö Redhawks

Vattenplaning

Något av det värsta du kan råka ut för som bilförare är vattenplaning. Det uppstår på regnvåta vägar när däcket inte kan tränga undan vattnet. Däcket ’planar’ ovanpå vattnet och du tappat greppet.
För att undvika vattenplaning råder vi dig att vara uppmärksam på följande:
  • Håll koll på ditt mönsterdjup. Du bör aldrig köra med mindre än 3 mm mönsterdjup
  • Sänk hastigheten rejält när vägbanan är våt
  • Var uppmärksam på slitagespåren i vägbanan som ofta har djupa vattenansamlingar
  • Håll avstånd till framförvarande bil
Bilden nedan beskriver däckets kontaktyta med vägen vid 3 mm vattendjup i olika hastigheter och mönsterdjup.