Stolt partner till Malmö Redhawks

TPMS

Tire Pressure Monitoring System

TPMS är ett system som ger föraren en varningssignal om däcktrycket i ett eller flera hjul minskar med 20 procent eller som lägst 1,5 bar.

TPMS – vad säger lagen?                             

Enligt EU-regler ska nya personbilar som tas i bruk efter den 1/11 2014 ha ett däcktrycksövervakningssystem.

Sverige har valt att inte införa kravet på TPMS i de nationella regler som tar över när fordonet tagits i bruk. Det beror på till stor del på att huvudsyftet med TPMS ändå uppnås, eftersom vi i Sverige skiftar mellan sommar- och vinterhjul två gånger per år. I samband med det bytet kontrolleras även däckstrycket vilket innebär regelbundna kontroller. På så sätt minskar risken för långvarig körning med för lågt däckstryck i svenska bilar.

Det här innebär i praktiken att TPMS som system kommer vara obligatoriskt utifrån EU-krav fram till ibruktagandet, det vill säga när bilen ställs på första gången. Därefter blir det ett frivilligt system för svenska fordonsägare. Sverige har heller inga regler om att TPMS på personbilar ska kontrolleras vid exempelvis kontrollbesiktning. Fordonsägaren kan givetvis välja att behålla systemet och underhålla det så att det fungerar som det var avsett i EU:s reglering.

Källa: Transportstyrelsen

Hur funkar det?

TPMS är ett system som ger föraren en varningssignal om däcktrycket i ett eller flera hjul minskar med 20 procent eller som lägst 1,5 bar. Det finns olika lösningar på hur TPMS fungerar. Vissa system övervakar hjulens rotationshastighet via ABS och vissa har trycksensorer i däcken. TPMS ska även varna vid funktionsfel på systemet. Hur varningssignalerna ser ut och vad varningen innebär ska framgå av bilens instruktionsbok, alternativt med en dekal i bilen om den levereras utan instruktionsbok.

Byter man hjul på en bil med TPMS kan det innebära att systemet inte fungerar som biltillverkaren avsett. Exakt hur detta påverkar systemet beror på den tekniska lösning biltillverkaren valt. Systemet kommer eventuellt att varna för felfunktion eller att systemet uppfattar det som om något eller alla hjul har för lågt däckstryck. För system med däcktrycksensorer i hjulen kommer det att felindikera om sensorerna saknas.

Så påverkas du som bilägare

Om du har en bil med ett TPMS system som är kopplat till ABS systemet så berörs du inte alls. Möjligtvis måste du som vanligt återställa din färddator eller liknande. För dig som har sensorer i hjulen så måste dina vinterhjul också utrustas med sensorer. Om du är osäker vilket system du har, kontrollera i din instruktionsbok eller fråga din märkesverkstad. Du kan naturligtvis alltid beställa lösa däck och använda dina befintliga fälgar till sommardäcken. Dock inte lika praktiskt vid däckbyte mellan säsongerna.

TPMS hos Superdäck?

Vi erbjuder ett system som heter Cub. Det är universalsensorer som finns till i princip alla vanliga fordon och monteras i fälgen. Sensorn består av en ventil och en batteridriven sensor vars livslängd är ca 4-5 år. Den sätts i viloläge när hjulet inte roterar. Priset för ventilen framgår i vår produktöversikt. Vi kan förprogrammera din sensor beroende på bilmodell. Eventuellt kan du behöva åka till en verkstad för att synkronisera TPMS-sensorn med din bil.