Stolt partner till Malmö Redhawks

Lagar och regler om vinterdäck

Vinterdäck krävs på fordon under 3.5 ton under perioden 1 december-31 mars om det är vinterväglag.
Med vinterväglag menas när någon del av vägbanan är belagd med snö eller is. En saltad vägbana med is i vägren är att betrakta som vinterväg. Mönsterdjupet ska vara minst 3 millimeter under denna period.

Dubbdäck får användas

1 oktober-15 april, men även under annan tid om det är eller befaras bli vinterväglag.